2017.05.27. 09:59:00 (80)
A szeretet másik neve: idő

A padlás félhomályában a magas, hajlott hátú öregember még jobban meggörnyedve igyekezett odajutni a felhalmozott dobozokhoz az egyik padlásablak mellett. A pókhálókat félresöpörve leemelte a felső dobozt, s a fény felé tartva egyik fényképalbumot a másik után szedegette ki belőle. Valaha csillogó, most már megfakult tekintete vágyakozva várta, hogy meglássa azt, akiért feljött ide.

Úgy indult az egész, hogy emlékeiből előbukkant élete nagy szerelme, s tudta, hogy ezekben az albumokban találhat fényképet róla. Csendben, türelmesen lapozgatott, s pár pillanat múlva már el is süllyedt az emlékek tengerében. Világának forgása nem állt meg felesége elvesztésével, de a múlt emléke sokkal élőbb volt lelkében, mint a jelen magányossága. Ahogy félretette az egyik poros albumot, előkerült valami, ami rég felnőtt fia gyermekkori naplójának tűnt. Nem emlékezett, hogy valaha is járt volna a kezében, vagy hogy tudomása lett volna arról, hogy kisfia naplót vezet. „Minek őrizgette Elisabeth mindig a gyerekek régi lomjait?” morfondírozott, ősz fejét csóválva.

Felnyitva a megsárgult lapokat, egy rövid mondatra esett a tekintete, ami önkéntelen mosolyra késztette. A szeme csillogása is visszatért egy percre, ahogy a szívét megérintő kedves szavakat olvasta. Hallotta a kisfiú hangját, aki túl gyorsan nőtt fel ugyanebben a házban, és akinek a hangja az évek során teljesen elhalkult az emlékezetében. A padlás teljes csöndje és a tiszta lelkű hét éves kisfiú szavainak varázsa élete egy elfeledett korszakába repítette vissza az öregembert.

Újra belenyúlt a dobozba, és ugyanarra az évre szóló saját régi üzleti naplóját vette ki belőle. Leült egy ócska asztal mellé az ablak alá, és egymás mellé tette a két naplót Az övé bőrkötésű volt, a neve aranyozott betűkkel belevésve. A fiáé gyűrött, kopott volt, alig látszott már rajta a Jimmy felirat. Öreg ujjaival végigsimított a betűkön, mintha újra tisztán láthatóvá akarná tenni az idő és a használat során megkopott nevet.
Kinyitotta saját naplóját, s tekintete egy mondatra esett, ami egyedül állt egyik lapon. Feltűnt, mert a többi napok tele voltak bejegyzésekkel. Önnön gondos keze írásával ezek a szavak álltak az oldalon:

„Az egész napot elvesztegettem Jimmyvel való horgászatra. Nem fogtunk semmit.”

Nagyot sóhajtott, majd remegő kézzel megkereste Jimmy naplójában ugyanazt a napot, június 4-ét. Erősen megnyomott, még tétova, nagy betűkkel ez volt odaírva:

„Apával horgászni voltunk. Életem legszebb napja.”

Lance Wubbles
  2017.04.30. 00:15:48 (79)
"Nem szabad kategóriák szerint megítélni, ki a felebarátom és ki nem az. Legyél annak a fivérednek vagy nővérednek a felebarátja, akit nehézségben látsz."

Ferenc pápa
  2017.04.29. 21:44:05 (78)
"Ahogy egyre idősebb leszel, megtanulod, hogy két kezed van: az egyik, hogy magadon segíts, a másik pedig azért, hogy másokon."

Audrey Hepburn
  2017.02.22. 06:08:05 (77)
"Tartsd melegen szívedet, ez az egyetlen eszköz arra, hogy ne idegenedjünk el egymástól, még ha véleményünk el is tér."
Ita Wegman
  2017.02.15. 14:03:47 (76)
"Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is."
Bertolt Bercht
  2017.02.15. 14:01:36 (75)
"Mindent megbocsájtok, amit megértek."
Görög László
  2017.02.15. 13:01:19 (74)
Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik vissza...
(Freud)
  2017.02.15. 10:43:58 (73)
Ha utálsz valakit, az győzedelmeskedett feletted.
Confucius
  2017.01.16. 10:32:38 (72)
Kidugta szépséges fejét a hóvirág
Majd borzongva visszabújt.. tovább:
Védett vagyok-el nem fagyhatok
suttogta, majd kicsinyeit betakarta, s
mesélt langy tavaszról, békéről
boldogságról megújulásról. (Mirl C.)
  2017.01.14. 09:14:05 (71)
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

József Attila: Tél
1922. november 12.
  2016.12.22. 07:44:12 (70)
szép!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2016.12.21. 16:13:35 (69)
" Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert.
De az aztán Ember legyen!"
( Fekete István )
  2016.12.18. 09:12:27 (68)
Eleve: Bőkezűséghez megfelelő hinterland kell. Komoly anyagi háttér..Hogy mi motivál valakit? Az esetek javarészében az adás-a segítés öröme..hidd el
  2016.12.18. 09:11:12 (67)
Tényleg akad ilyen is...de szerencsére nem ez a jellemző
  2016.12.18. 09:10:15 (66)
Igazad van Hédikém Ez a cél!
  2016.12.16. 08:02:25 (65)
Kétszer ad, ki gyorsan ad (magyar közmondás)
  2016.12.15. 21:53:11 (64)
Amit bőkezűségnek neveznek, az többnyire csak az adás hiúsága, s ezt a hiúságot jobban szeretjük, mint amit odaadunk.

Francois de La Rochefoucauld
  2016.12.12. 06:25:37 (63)
Anika...szép
  2016.12.11. 23:01:08 (62)
A karácsony a béke suttogása és a remény sóhaja a szeretet ajkán.
(Richelle E. Goodrich)
  2016.12.09. 18:08:20 (61)
Aki nem tud, és nem tudja, hogy nem tud, az ostoba. Vesd meg őt!
Aki nem tud, és tudja, hogy nem tud, az egyszerű lélek. Tanítsd őt!
Aki tud, de nem tudja, hogy tud, az alszik. Ébreszd fel őt!
Aki tud, és tudja, hogy tud, az bölcs. Kövesd őt!
(perzsa közmondás)