2011.02.15. 15:59:13 (19)
Szia,
megpróbálok segíteni. Írok neked levelet.
  2011.02.15. 15:03:17 (18)
hello nem tudom hogy jo helyre irok, de véletlenül akadtam rád. Ha jol sejtem te tudnál esetleg segiteni az adobevalással kapcsolatban.
  2011.02.08. 23:31:57 (17)
En ezert irtam a konzervsolettet. Enni kell mert nem mindig jut az ember penzhez elelmiszerre. Kiszamoltam: nekem egy konzervsolett amilyen sovany vagyok 3 etkezesre eleg. Dolgozni meg tudok, mert ez a munkam tobbek kozott, hogy neha adobevallok. De penzt speciel sosem kernek.

Nem lenne hozza arcom, sem ezert sem masert. Egyszer megcsinaltam valakinek a hazidolgozatat konyvtarozastol mindenestol mert nagyon gazdag elfoglalt ember volt es penzt akart adni. En egy nagy plusmedvet kertem, amit Mikulasra odaadtam egy gyereknek.

A hazidolgozat temaja erdekelt, sokat tanultam belole. A szellemi profitalas szamomra nagyon megerte. Jah es az illeto negyest kapott en meg megsertodtem a tanarra Vegul is en otosre szamitottam
  2011.02.08. 20:05:16 (16)
e) a szakképző iskolai tanulónak, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés, valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás, valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj;

f) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére

fa) a felsőoktatásról szóló törvény szerint az őt megillető juttatásként kifizetett

- ösztöndíj,

- tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,

- a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,

fb) a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;

g) a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézmény, a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény, a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló, a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott, e törvény alkalmazásában bevételnek minősülő, az e)-f) alpontban nem említett pénzbeli juttatás;

h) Törölve

i) oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató tevékenység (például könyvtáros, laboráns, demonstrátor) ellenértékeként megszerzett hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér összegét meg nem haladó része;

k) a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás;

l) törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés, vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető, e törvény rendelkezése szerint nem külön adózó jövedelemnek minősülő jövedelem;

m) a 3. § 78. pontja szerinti EGT-állam joga alapján az a)-j) alpontban meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel;

n) a 3. § 78. pontja szerinti EGT-állam joga alapján kifizetett (juttatott) olyan, e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel, amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól, ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják);

o) a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része, amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét;

ö) az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyból származó ösztöndíja minimálbért meg nem haladó mértéke;

p) a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő, annak segítő családtagja, alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért meg nem haladó része;

q) a magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címen megszerzett bevétel, valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló;

r) az "Útravaló" Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj;

s) a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott - a kormányrendeletben meghatározott - Deák Ferenc Ösztöndíj, valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj.
  2011.02.08. 20:04:44 (15)
Adóterhet nem viselő járandóságok

Az összevont adóalap a magánszemély által az adóévben megszerzett összes önálló és nem önálló tevékenységéből származó, valamint egyéb jövedelmének az összege. Az adóterhet nem viselő járandóság az egyéb jövedelem közé tartozik. Nézzük most meg, hogy mik is tartoznak ide:

a) a nyugdíj, a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető

ab) baleseti járadék,

ac) jövedelempótló kártérítési járadék, feltéve, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;

b) a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott családi pótlék címén megszerzett bevételből egyéb jövedelemként figyelembe vett összeg, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díj;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj;

d) a szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része;
  2011.02.08. 20:04:04 (14)
Kibővült az adóterhet nem viselő járandóságok köre

2010-től adóterhet nem viselő járandóságnak minősülnek a következő jövedelmek is:

- a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 1 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt,

- a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított juttatás,

- a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának illetménye (ösztöndíja) és egyéb pénzbeli juttatása
  2011.02.08. 20:03:36 (13)
nem tudom idemásolni sajna
  2011.02.08. 20:01:24 (12)
http/www.adosziget.hu/szakma i-cikk-archivum/berszamfejtes/ 314-nyilatkozat-az-adoterhet-n em-visel-jarandosagokrol-.html
  2011.02.08. 19:54:32 (11)
Mikor nem kell bevallást készíteni?
A magánszemély nem köteles bevallást benyújtani akkor sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt. Emellett nem kell bevallást benyújtania, ha:
1. nyilatkozatával az adóhatóság vagy a munkáltató általi adómegállapítást választotta,
2. kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet,
3. nyugdíjas, és a nyugdíjon kívül más jövedelem nem volt,
4. adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik,
5. az értékpapír-kölcsönzésbő l, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg az 50 ezer forintot és ebből a kifizető az igazolás alapján az adót levonta.
6. ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette, de ebből jövedelme nem keletkezett,
7. ingó értékesítéséből is, vagy csak ebből szerzett jövedelmet és e jövedelme nem haladja meg a 200 ezer forintot;
8. alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik, és az alkalmi munkavállalás során elért jövedelme a 786 000 Ft-ot nem érte el,
9. kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható,
10. mezőgazdasági őstermelő, és ebből származó jövedelme a 600 000 Ft-ot nem haladta meg.

no, akkor a 4. pontot érdemes figyelembe venni
  2011.02.08. 19:43:04 (10)
Nem jól tudod, nem mindig kell bevallást készíteni, pl.:
"- Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak megfelelő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallás alá eső jövedelmet"
(Apeh portál)

A gyes is adóterhet nem viselő járandóság.
  2011.02.08. 18:21:23 (9)
Amennyire én tudom, ha nem volt a GYES mellett más jövedelmed, akkor nem kell bevallást készítened. Kicsit olyan, mint a nyugdíj. Adóterhet nem viselő járandóság. A GYED esetén pedig kell a bevallás, természetesen.
  2011.02.08. 18:07:46 (8)
Igen sajnos ott húzzák le az embert, ahol csak tudják. Még évekkel ezelőtt öntödében dolgozott a párom, ott Gyurcsány csomag címen több... (pénzt) levont tőlük a munkáltató, feljelenteni meg lehetetlenség őket, hiszen mindig újabb cégeket húznak elő a zsebükből. Annyit ért el az egyik kolléga, hogy kirúgták

Remélem most jól írtam a ... részt
  2011.02.08. 18:04:45 (7)
Szia!

Mindenkinek kell bevallást készítenie annyi, hogy ha gyesen van az ember a Kincstártól kapott papír alapján kell kitölteni a nyomtatványt. Sajnos sokan vannak, akik nem élnek vagy nem tudnak élni a netes lehetőséggel

Ez a pénz kérdés meg nagyon érdekes... Addig oké, hogy az oldal nem értékesítésről, eladásról szól, de hogy még említeni sem szabad a címleteket ez borzasztóan furcsa.
  2011.02.08. 14:49:22 (6)
Nagyon sok cégnél csinálják ezt, sajnos. Pedig (ha foglalkozol ilyesmivel, akkor tudhatod) a magánszemélyeknél a bevallás elkészítése nyomtatással együtt megvan akár 10 perc alatt.
Ha már bejönnek különböző kedvezmények is, akkor sem több 20 percnél. Szóval jó kis óradíj.
  2011.02.08. 14:43:14 (5)
Mint azt már korábbi topikban is jeleztem, szívesen segítek. Cserébe elég lesz egy köszönöm.
  2011.02.08. 14:20:42 (4)
Sziasztok! Egy konzervsolettert vagy egy tokehalmajkonzervert en is szivesen segitek megcsinalni az alkalmazotti munkaviszonybol szarmazo jovedelmu adobevallasokat. A barataimet is en csinalom, ehes meg gyakran vagyok ...... Koszi.

  2011.02.08. 11:45:11 (3)
Pontosítsunk. Ha valakinek csak gyesből származott bevétele, akkor nem kell bevallást készítenie, mert adóterhet nem viselő járandóság.
  2011.02.08. 11:35:16 (2)
Nem szerenénk pénz-összeget látni a hirdetésekben semmilyen összefüggésben! Így a legegyszerűbb elkerülni a félreértéseket.
Ha az összehasonlítást kihagyod,és egyszerűen csak felajánlod a segítségedet,akinek szüksége van rá,ugyanúgy szívesen él majd a lehetőséggel!
  2011.02.08. 11:03:27 (1)
Sziasztok!

Előbb adminisztrátor törölte a hirdetésem csak mert beleírtam, hogy ismerősöm munkáltatója pénzt kér az adóbevallás készítéséért, nekem meg leesett az állam. Fel nem foghatom ezt így miért nem lehet leírni, hiszen nem én kérem ezt az összeget!
Na szóval akkor elejéről elkezdve szívesen segítek magánszemély adója elkészítésében, ha alkalmazotti viszonyból származó jövedelem vagy gyes a bevallás tárgya, a többi már kicsit bonyolultabb
Ha valakit érdekel hirdetéseimnél megtalál, cserét megbeszéljük

Klau