2012.09.25. 22:32:25 (7)
NAGYON KÖSZÖNJÜK!
nE HERAGUDJ, HOGY CSAK MOST JTOTTAM IDE? EDDIG MÉG NEM HASZNÁLTAM CSAK A HIRDETÉSI RÉSZT. ÉS A LEVELEZÉST.
nAGYON KÖSZÖNÖM hOL LEHET IGÉNYELNI? a LAKHELY SZERINTI JEGYZŐNÉL?
  2012.04.20. 14:46:22 (6)
és igazán szívesen
  2012.04.17. 20:42:09 (5)
Olvasgasd hasznodra
  2012.04.17. 20:41:41 (4)
Ha szocpolt akarsz, ezt tudnod kell!
Az igénylők ne rendelkezzenek lakástulajdonnal
Legalább az egyik szülőnek bejelentett, legalább fél éve fennálló munkaviszonya legyen
Az adótartozás kizáró okot jelent a támogatotti körből
A támogatást utólagos finanszírozás keretében folyósítják majd.
A támogatást – a korábbi rendszerhez hasonlóan – kizárólag új lakás építéséhez vagy vásárlásához kaphatnak a szülők.
A költségek 70 százalékát számlával kell igazolniuk az otthonteremtőknek.
Két gyereknél 800 ezertől 1,3 millió forintig adható vissza nem térítendő támogatás.
Három gyermek nevelése/vállalása mellett 1,2–2 millió forint adható a lakás nagysága és zöldbesorolása szerint.
Négy vagy több gyermek nevelésekor félmillió és 2,5 millió forint között lehet a térítendő összeg.
  2012.04.17. 20:41:09 (3)
A szocpol kedvezmény szempontjából gyermek:
a) az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke,
b) az igénylő gyámsága alatt álló legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek, ha az
igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt
visszafizeti,
c) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, aki a gyermek- és ifjúságvédő intézettel kötött megállapodás alapján legalább egy éve él az igénylőnél, mint nevelőszülőnél, ha ez utóbbi vállalja, hogy az elhelyezés három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti, ha másik gyermek gondozására megállapodást nem köt.
A kedvezmény szempontjából az építtető, vásárló eltartottjának minősül:
d) fenti bekezdésnek megfelelő gyermek, ha:
a 16. életévét még nem töltötte be,
a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

e) az építtető (vásárló) kereső tevékenységet nem folytató házastársa (élettársa), ha:
munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette, vagy
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
háztartáson belül gondoz legalább két olyan gyermeket, akik koruknál fogva családi pótlékra jogosultak, illetőleg egy állandó ápolásra szoruló fogyatékos gyermeket vagy a c) pontban említett hozzátartozót, aki a munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette.

f) az építtetőnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy a munkaképességét
legalább hatvanhét százalékában elvesztette.
Fentiekben felsorolt személyek után csak akkor igényelhető kedvezmény, ha:
a) az építtetővel (vásárlóval) – a házastársat és gyermekeit kivéve – legalább egy éve közös háztartásban élnek, és
b) havi rendszeres keresetük, jövedelmük a szerződéskötés időpontjában hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
továbbá
c) az építtetővel (vásárlóval) az új lakásba együtt költöznek be.
A gyermeket – a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével – az építtetővel (vásárlóval) közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az építtető (vásárló) lakásában lakik.

Az építtetővel (vásárlóval) közös háztartásban élő eltartott házastárs, szülők vagy nagyszülők esetében – ha együttes jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb mérték kétszeresét meghaladja – egyik szülő (nagyszülő) után sem igényelhető kedvezmény.
A keresetbe, jövedelembe – a lakbér-hozzájárulást, a vakok személyi járadékát és a házastársi pótlékot kivéve – a bért, a nyugdíjat, a járadékot, a munkanélküli-ellátást és az egyéb rendszeres pénzbeni juttatást kell beszámítani.
A gyermekgondozási segélyen, díjon vagy gyermeknevelési támogatáson lévő személy a kedvezmény szempontjából nem minősül eltartottnak, ezért utána kedvezményt igényelni nem lehet.
  2012.04.17. 20:40:33 (2)
korábbihoz képest, lakásfelújítás esetén a szocpol összege pontosan annyi mint korábban. Szocpol igénylése, feltételei és menete – Állami támogatások igénylésének menete nem változott az igénylői olyan fiatal házaspárok lehetnek, akik esetében egyik tag sem töltötte még be a 40. életévét, egyiküknek sem lehet köztartozása és a házastársak közül legalább az egyik fél rendelkezik legalább 180 nap biztosítási idővel. Az egyszeri vissza nem térítendő támogatás mértéke a gyermekek számától és a lakásmérettől függően 800 ezer és 2,5 millió forint között mozoghat majd, két gyermek esetén 800.000 és 1.300.000 forint közötti, három gyermek esetén 1.200.000 és 2.000.000 forint közötti, négy, vagy annál több gyermek esetén pedig 1.600.000-tól 2.500.000 forint közötti lehet a vissza nem térítendő támogatás mértéke a lakás nagyságától függően. Vállalt gyermekkel is igényelhető a támogatás, az első gyermek vállalására négy-, a másodikra pedig nyolc évet biztosítanak a szocpolt igénylő házaspár részére. Megemelt támogatási összeg járhat annak, aki energiatakarékos, fokozottan energiatakarékos és az évente 25 kilowattóránál kisebb energia felhasználású lakások építéséhez kéri a szocpolt 2012-ben, ezekben az esetekben a támogatás összegét 1,1, 1,2 és 1,3-as szorzókkal számítják. Új építésnél az építendő ingatlannak legalább B energetikai kategóriába soroltnak kell lennie. Akinek van lakástulajdona, az a szocpol 2012. évi lehetőségét csak akkor tudja kihasználni, ha a meglévő tulajdonát eladja, csak ebben az esetben lehet új lakás megvételéhez vagy építéséhez támogatást igénybe venni. Az elbírálás során szigorú feltétel, hogy nem csak a házastársaknak, élettársaknak, de gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjaiknak sem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme sem lehet folyamatban, valamint nem lehet önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyuk sem. Azonban a kedvezmény igénybevételénél nem minősül lakástulajdonnak – vagyis a támogatás akkor is igényelhető –, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, illetve a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.
  2012.04.17. 19:19:36 (1)
Szervusztok!

Szeretném segítségeteket kérni családok támogatásával kapcsoltban. Tavaly novemberben megszülettek ikreink, így a 10 éves lányunkkal már nagycsaládosok lettünk. Érdekelnének támogatások, a szocpol, erről ki mit hallott, ki mit tud?