2012.01.16. 18:36:51 (22)
Lakásfenntartási támogatás

Erről most olvastam a femina-n.
Nézzétek meg,de körültekintően járjatok utána és akit érint,aki jogosult lehet rá,annak eredményes és mielőbbi sikeres ügyintézést kívánok!

Van ugyanezen oldalon szó lakáshoz jutási lehetőségekről is,abban viszont sajnos nagyon sok a valóságot nem vagy nem egészent tükröző állítás.

1.) Önkormányzati lakást magánszemély évek óta nem vásárolhat - e tekintetben változásról nem tudok.
2007.tavaszáig mi is olyanban laktunk.

2.) A bérleti díjról és arról,hogy nem lakoltathatnak ki,nagyon tévesen írnak. Sajnos tapasztalatból tudom,hogy bizony semmi nem garantálja azt,hogy az ilyent bérlő lakónak bizonyos esetekben nem kell kiköltöznie.
Nekünk is kellett kilátástalan helyzetben,amihez még társultak további változtathatatlanok is,más is,nemcsak lakhatás terén - néhányan tudjátok,nem részletezem itt újból,amúgy ez 2007-ben történt,de azóta is sok hasonlót hallani,olvasni sajnos.
Ráadásul mi nem saját,hanem társbérlő hibájából jártunk így és szinte egyik napról a másikra.
Mellesleg megjegyzem,hogy a társbérlő rokon (párom egyik tesoja) volt...

Az itt említett femina oldalán olvasható cikkben viszont a bérleti díjra vonatkozó dolgokban van igazság,akár pályázat,akár egyéb módon lehet ilyenhez jutni. Bizony elkérnek több havi lakbért,stb.általában.
Viszont az ilyen pályázatok megtekinthetőek előzetesen az önkormányzati hivatalok kifüggesztett hirdetményeiben, sokszor a helyi lapokban is hirdetik ezeket a lehetőséget, a pályázat-kiírásoknál vagy a felhívásoknál általában.
Nagyon sok helyi,megyei lapnak van netes változata is.
  2012.01.11. 07:07:11 (21)
...szívesen
  2012.01.10. 21:52:53 (20)
Nagyooon hasznos, remek összesítés, köszönöm, elmentettem én is!
  2012.01.10. 17:45:15 (19)
ellenőriztem..a linkkel tökéletesen látható lesz, ha kereső progiba beilleszted.
  2012.01.10. 17:44:09 (18)
[link] les/2012_januar/2012uj.pdf

Nem igazán úgy jelent itt meg, ahogy én, táblázatban látom..remélem átjön így, ha beírjátok a weboldal címét...

sztem nagyon fontos infok!!!

Én igyekszem elmenteni, jelkezzen, akinek majd átküldjem.
  2012.01.10. 17:42:23 (17)
Mi mennyi 2012-ben?
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek.
93.000
21.400
4.280
535
Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (2) bek.
108.000
24.850
4.970
621
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.
71.800
16.525
3.305
-
Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek
92.000
21.175
4.235
-
 A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg
Köztisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.
38.650,-Ft
Kormánytisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.
38.650,-Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
20.000,- Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.
391.600,-Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.
3.000,-Ft/óra
A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
15.000,-Ft/hó
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.
135.000,-Ft/hó
2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
28.500,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
76.260,-Ft
Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 9. §
27.900,-Ft
Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. §
27.900,-
  2012.01.09. 20:19:52 (16)
Hát ennyit találtam a lakásfenntartásiról)
  2012.01.09. 20:19:21 (15)
Folyósítás: A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A TÁMOGATÁST EGY ÉVRE KELL MEGÁLLAPÍTANI. Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz, kiadásokhoz nyújtják. A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, illetve a jogosult lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani. Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. A lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
Az igény benyújtásának helye(i): Települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztálya
Az igény benyújtásának formája: A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó igényt a LAKCÍM szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán vagy irodáján lehet. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről, b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról, c) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli, és d) arról, hogy háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék került felszerelésre. A lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges: a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása.
Megjegyzés: A normatív lakásfenntartási támogatás esetében ELISMERT LAKÁSNAGYSÁG: - ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2, - ha a háztartásban két személy lakik 45 m2, - ha a háztartásban három személy lakik 55 m2, - ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, - ha négy személynél több lakik a háztartásban, további személy után + 5-5 m2. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság (lásd a fent felsorolt lakásnagyságokat, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága) és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. AZ EGY NÉGYZETMÉTERRE JUTÓ ELISMERT HAVI KÖLTSÉG 2011. ÉVBEN 450 FT. (2011. évi CLXIX. tv. 62. § (5) bekezdése alapján.) VAGYON : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2011-ben 28.500 Ft) a harmincszorosát ( jelenleg: 855.000 Ft), vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: 2.280.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy jelen ellátás jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGRA TEKINTETTEL FENNTARTOTT A GÉPJÁRMŰ, HA: a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, ÉS a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják. FONTOS! A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy személygépjárművet lehet a fentiek szerint súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni. A lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése rendelkezik.)
  2012.01.09. 20:18:18 (14)
Szociálisan rászorult személy
A jogosultság feltétele: FONTOS!! A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI 2011. 09.01-TŐL MEGVÁLTOZTAK! AZ ÚJ SZABÁLYOKAT A 2011.08.31-ÉT KÖVETŐEN INDULT ELJÁRÁSOKBAN KELL ALKALMAZNI. E SZERINT NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKINEK A HÁZTARTÁSÁBAN AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 250%-ÁT ( ez az összeg jelenleg 71.250 Ft Ft), ÉS A HÁZTARTÁS TAGJAI EGYIKÉNEK SINCS VAGYONA. (a vagyon pontos meghatározását lásd a Megjegyzés részben) A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN FOGYASZTÁSI EGYSÉG A HÁZTARTÁS TAGJAINAK A HÁZTARTÁSON BELÜLI FOGYASZTÁSI SZERKEZETET KIFEJEZŐ ARÁNYSZÁMA, AHOL a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás nagykorú tagjai közül valaki magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM MEGEGYEZIK A HÁZTARTÁS ÖSSZJÖVEDELMÉNEK ÉS A FOGYASZTÁSI EGYSÉGEK ÖSSZEGÉNEK HÁNYADOSÁVAL. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN HATÁROZZA MEG A HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIT, ELJÁRÁSI SZABÁLYAIT ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT.
  2012.01.09. 20:16:49 (13)
"Azt is jó lenne jelezni itt,biztos kevesen tudják,jelenleg erről nekem sincs még pontos infom,hogy hol lehet azt megtekinteni,hogy kik lehetnek jogosultak a lakásfenntartási támogatásra"

2011. szeptember 1-től változott a
lakásfenntartási támogatás rendszere:
 cél: a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével
az arra jogosultak átkerülhessenek a lakásfenntartási
támogatás rendszerébe.Egyéb pénzbeli ellátások változásai
 Ennek érdekében:
 a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
jövedelemhatára a nyugdíjminimum 150 %-a (42.750,-Ft)
helyett a nyugdíjminimum 250 %-ban (71.250,-Ft) került
meghatározásra,
 a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett
az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemre változott,
 megszűnt az elismerhető költség összjövedelemhez viszonyított
%-os aránya, mint a jogosultság korábbi feltétele,
 bevezetésre került a vagyon vizsgálata,
 a törvény előírja, hogy az lft-t elsősorban természetbeni
ellátásként kell folyósítani és ahhoz a kiadáshoz amelynek
elmaradása leginkább veszélyezteti a kérelmező lakhatását.
  2012.01.09. 20:11:30 (12)
Nyugdíj:
Öregségi nyugdíjminimum 2012 január 1:
az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28.500 forint,
az árvaellátás legkisebb összege havi 24.250 forint.
A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 76.260,-Ft
Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 9. § 27.900,-Ft
Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. § 27.900,-Ft


3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

Ellátás összege
Álláskeresési járadék
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 27.§ (3) bek.
Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:
93.000,-Ft/hó
3.100,-Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30.§ minimálbér 40%-a:
37.200,-Ft 1.240,-Ft/nap
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg 43.080,-Ft/hó – 71.800-,-Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

  2012.01.09. 20:05:54 (11)
Közfoglalkoztatás
(2011. szeptember 1-től hatályos változások)
 részmunkaidős foglalkoztatás esetén a
közfoglalkoztatási bért arányosan csökkentve kell
figyelembe venni azzal, hogy
 részmunkaidő esetén a nettó bér nem lehet kevesebb a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél
 havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bérrészletekben történik
  2012.01.09. 20:05:26 (10)
Közfoglalkoztatás
(2011.január 1-től hatályos változások)
 Az „Út a munkához” programot a Nemzeti
Közfoglalkoztatás Programja váltja fel.
 megszűnik a közhasznú, közmunka, közcélú munka
helyette, egységes elnevezésű közfoglalkoztatás jön
létre,
 a közfoglalkoztatás szervezése a munkaügyi
szervezetekhez kerül át,
 az önkormányzatok pályázati úton juthatnak forráshoz
a közfoglalkoztatásuk megvalósításához (rövid és
hosszabb idejű közfoglalkoztatási formák stb.)Közfoglalkoztatás
(2011. szeptember 1-től hatályos változások)
 A közfoglalkoztatás irányítása a
Belügyminisztériumhoz kerül át
 A pályázati rendszer megszűnik, a
közfoglalkoztatás támogatására kérelmet lehet
benyújtaniKözfoglalkoztatás
(2011. szeptember 1-től hatályos változások)
 Bevezetésre kerül a közfoglalkoztatási bér és a
közfoglalkoztatási garantált bér
 szakképesítést és középfokú végzettséget nem igénylő
munkakörökben, teljes munkaidejű foglalkoztatás
esetén: 57.000,-Ft
 középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő
munkakörökben, teljes munkaidejű foglalkoztatás
esetén: 78.000,-Ft
  2012.01.09. 19:32:15 (9)
Sziasztok!
Hát sajnos valóban sokakat érint és bizony még elszomorítóbb,hogy egyre többeket sajnos negatívan.
Úgyhogy Nina jól tetted,hogy ide ezt beírtad, biztos,hogy többen ezt így pontosan nem tudták,pedig ezt korábban már jelezték - tv,újságok,,netes oldalak,stb. Igaz,lehet,nem mindegyik vonatkozásban,amit ide felsoroltál,de pl. azt a tv-ben én is többször hallottam - pedig én ritkán
tévézem - hogy csökken a segély összege.
A természetbeni kifizethetőség pedig részben eddig is fent állt,csak nem túl gyakran alkalmazták,de előfordult,igazából ennél csak gyakoriságában és arányaiban leszenk változások.

A többivel egyetértek.

Viszont lenne egy javaslatom: aki tudja hogy pontosan mennyi a létminimum,nyugdíjminimum,az írja ide vagy azt,hogy ezt hol lehet meg tudni,meg nézni.

Az meg csak hivatalos szövegezés,a lényeg ugyanaz,hogy nem egy főre jutó jövedelmet,hanem egy egységre számolnak - szerintem legalábbis.

Azt is jó lenne jelezni itt,biztos kevesen tudják,jelenleg erről nekem sincs még pontos infom,hogy hol lehet azt megtekinteni,hogy kik lehetnek jogosultak a lakásfenntartási támogatásra.
Viszont itt el tudok képzelni nemcsak pozítív változást,mert: lehet,hogy valaki ezt igénybe vehetné,de a fűtése sem gáz,sem távhő és így azt nem vehette volna,ill. nem tudta volna igénybe venni m ég akkor sem ha ezt egyébként a helyzete indokolná.

  2012.01.09. 18:47:14 (8)
Szia!
Sajnos ma én is szembesültem a negatív oldalakkal.Azt hiszem sokan nem tudták,hogy ezeket a törvényeket karácsony előtt fogadták el,és nem is verték nagydobra.
És bizony ez még csak a kezdet,lassan jön a többi "jó" dolog is.
  2012.01.09. 18:13:45 (7)
Köszönöm szépen NINA a rengeteg hasznos információt!!!
Mi is ma szembesültünk az egyik, új változtatással!-ami természetesen, számunkra Negatív!!
Nagyon szépen összefoglaltad a lényeget, számomra hasznos infókat tartalmaz!
Köszönöm,a munkádat és, hogy megosztottad!!

Erika.
  2012.01.09. 14:07:25 (6)
[link] hp?p=temak&cikk=129
Itt mindent megtudni milyen támogatások járnak a családoknak akik kiskorú gyermekeket nevelnek,
  2012.01.09. 13:52:36 (5)
És itt a link az egyéb támogatások feltételeinek változásairól:
[link] ads/rendezvenyek/budai.pdf
  2012.01.09. 13:51:22 (4)
Változik az RSZS összegének kiszámítása:
A rendszeres szociális segély összege a családi
jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg
a közfoglalkozatási bér mindenkori legkisebb nettó
összegének 90 %-át, azzal, hogy ha az RSZS-re
jogosult családja tagjának FHT-ra való jogosultságot
állapítanak meg az RSZS összege nem haladhatja meg a
nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és az FHT
összegének különbségét.
A 2012. január 1-je előtt megállapított RSZS összegét,
valamint az 55 év felettiek rendszeres szociális segélyét
90 napon belül felül kell vizsgálni.
 Ennek eredményeként:
 az új összeget első ízben április 1től kell folyósítani,
 annak az 55 év feletti személynek akinek aktív korúak
ellátására vonatkozó jogosultsága fennáll, de a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül nem tölti be április 1-től a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát kell
megállapítani (január – március hónapban az RSZS-t kell
folyósítani)
  2012.01.09. 13:49:42 (3)
2011. szeptember 1-től változott a
lakásfenntartási támogatás rendszere:
 cél: a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével
az arra jogosultak átkerülhessenek a lakásfenntartási
támogatás rendszerébe.Egyéb pénzbeli ellátások változásai
 Ennek érdekében:
 a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
jövedelemhatára a nyugdíjminimum 150 %-a (42.750,-Ft)
helyett a nyugdíjminimum 250 %-ban (71.250,-Ft) került
meghatározásra,
 a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett
az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemre változott,
 megszűnt az elismerhető költség összjövedelemhez viszonyított
%-os aránya, mint a jogosultság korábbi feltétele,
 bevezetésre került a vagyon vizsgálata,
 a törvény előírja, hogy az lft-t elsősorban természetbeni
ellátásként kell folyósítani és ahhoz a kiadáshoz amelynek
elmaradása leginkább veszélyezteti a kérelmező lakhatását.